Voorzitter Bianca Roosen

Ondervoorzitter Bert Leekens

Penningmeester Marc Ceelen

Secretaris David Leppens

Wedstrijdverantwoordelijke: Judith Van Tilburg

Foto volgt nog.